Op woensdag 21 november hebben de twee filmteams van het project ‘Jongeren in Zicht’ hun filmpjes laten zien aan wethouder Roos van Gelderen. Afgelopen zomer hebben twee jongerenteams onder begeleiding van filmmaker Jan Stap gefilmd in hun eigen woonomgeving. In de filmpjes laten de Castellumploeg en het Matiloteam zien waar ze trots op zijn in hun wijk en wat er nog verbeterd kan worden.

Ikzelf ben op de achtergrond betrokken bij dit project. Zo heb ik na een vraag van Libertas/de gemeente Leiden het idee aangedragen om jongerenparticipatie vorm te geven door middel van film. Tevens heb ik samen met Jan Stap de eerste contacten gelegd met jongeren in de wijken Meerburg-Roomburg.

Dit project is een goed voorbeeld hoe ik als ideeënmakelaar te werk ga. Na een verzoek van de opdrachtgever ben ik met een idee ben gekomen en heb dit gekoppeld aan mensen in mijn netwerk. Vervolgens ben ik betrokken geweest bij het uitwerken en opstarten van het project. Tenslotte heb ik de uitvoering aan de zijlijn gevolgd.

Reacties zijn gesloten.