Hallo, mijn naam is Elsbeth Klink. Begin 2010 besloot ik om voortaan mijn eigen projecten te ontwikkelen en uit te voeren. De gemeenschappelijke noemer van de verscheidenheid aan activiteiten is dat ik er een ‘klik’ mee heb. Mijn streven is om mensen te verbinden en te inspireren.

Mailing Klik met Klink projecten

Wil je voortaan een mailing ontvangen met nieuws over activiteiten van Klik met Klink projecten? Stuur dan een mailtje naar info@klikmetklink.nl

Lopende projecten

Vanaf april 2010 geef ik begeleiding aan jongeren met autisme. Ik begeleid hen bij het vergroten van hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en sociale ontwikkeling.

Tevens ben ik organisator van de ‘Cursus071’-week en samensteller van de Cursus071.nl website.

Juni 2012 was ik initiator van het project ‘Jongeren in Zicht’ als antwoord van de gemeente Leiden naar een nieuwe vorm van jongerenparticipatie. Filmmaker Jan Stap heeft het project ‘Jongeren in Zicht! ontwikkeld en uitgevoerd. De twee filmpjes van de jonge filmmakers uit Meerburg en Roomburg zijn 21 november 2012 gepresenteerd.

Als bewoner heb ik het initiatief genomen voor het bomenplan van het Kwekerijplein. Hiermee hebben we in december 2012 een Herfstpremie van Fonds 1818 gewonnen.

De afgelopen maanden hebben ik een aantal  ZZP’ers gecoacht en samen gebrainstormd over nieuwe projecten.

Afgesloten projecten

Samen met Libertas Leiden en Stichting Radius ontwikkelde ik het project Schuif aan in de Mors, waarvan ik van mei 2011 tot mei2012 projectleider was.

In 2010 organiseerde ik de Inspiratiezomer met wandelingen en workshops.

Contact: 06-47178309 info@klikmetklink.nl